Col. El Meu Mes – Setembre – ED. LA GALERA – 2006 «Més de 200.000 exemplars venuts»

Il·lustració Rose Calafell Col. El Meu Mes - Setembre - ED. LA GALERA - 2006
Col. El Meu Mes – Setembre – ED. LA GALERA – 2006 «Més de 200.000 exemplars venuts»

Share Project :